sábado, 23 de outubro de 2010

Amo kaj Sereneco

Oni bezonas alfronti la malfacilaĴojn kun rideto
sur la lipoj, ĉar la sereneco estas esenca por la
vivo de ĉiuj ni! La amo alfrontas kaj venkas ĉion.


"_La amo paciencas (havas sereneco), kaj bonfaras;...
_ne ĝojas pri maljusteco, sed kunĝojas kun vereco;
_ĉion toleras, ĉion kredas, ĉion esperas, ĉion eltenas.
_La amo neniam pereas;..."
Paûlo (I Korintanoj 13,4.6-8)

"_Estimataj, ni amu unu la alian; ĉar la amo estas el Dio;
kaj ĉiu, kiu amas, naskiĝas el Dio kaj Dion konas.
_Kiu ne amas, tiu ne konas Dion, ĉar Dio estas amo."
Johano (I Johano 4,7.8)
___________________________________________________________